bijlage(1).sbh.zienswijze.huub.van.heel.Lob  .pdf

https://neetegendevloedgolf.petities.nl/Svp Teken en deel de petitie!

Onlangs is de Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming Milsbeek, Middelaar,Ottersum, Plasmolen en Ven-Zelderheide opgericht.


De Stichting Belangenbehartiging Hoogwaterbescherming (hierna genoemd SBH of ‘de Stichting’) is voortgevloeid uit het burgerinitiatief ‘Nee tegen de Vloedgolf!’.SBH behartigt de collectieve en individuele belangen van inwoners,agrariërs en ondernemers in het gebied dat de dorpen Milsbeek, Middelaar, Ottersum, Plasmolen, Ven-Zelderheide omvat en het bijbehorende buitengebied (van overheidswege tegenwoordig ook wel aangeduid als ‘Lob van Gennep’).

De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 77446445, alwaar u ook de statuten kunt inzien.

 ZIENSWIJZE


Op 20 april  2020 hebben drs. Bert Jurgens, Hans Korsten en Hans-Peter Willers MBA namens de Stichting een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ‘LobvanGennep’ ingediend. Deze zienswijze namens SBH - met de 2 bijlagen - kunt u hieronder bekijken.


 

sbh.zienswijze.nrd.2020.04.20 .pdf

SBH

Bijlage 1

Bijlage 2

Wie zijn wij?

Waar gaat het om?

aWaar gaat het om?

ar gaat het om?

EN NU?

Nieuws!

De Stichting

Contact

Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming Milsbeek, Middelaar, Ottersum, Plasmolen en Ven-Zelderheide