NRC 13-9-19

Artikel 2-9-19 De Limburger.jpg

Klik op de artikelen om ze te kunnen lezen

14-8-19 Jordy Rutten.jpg De Gelderlander-19-07-19.jpg 28-7-19 Gerie vdL Maasburen.nl.jpg Sengers De Gelderlander 26-7-19 deel 2.jpg

Maasdriehoek

13-08-19

Dijkgraaf 13-8-19 Maasdriehoek.jpg

De Limburger 2-9-19

Maasdriehoek ingezonden brief 3-9-19b.jpg

Ingezonden brief -Maasdriehoek 3-9-19

Leven met de Maas - H.J.G. Van Heel

Gennep Nu Wiel van Dinter.jpg

Gennep Nu - Wiel van Dinter

Maasdriehoek ingezonden brief 3-9-19a.jpg Commentaar NDTV.jpg OPen Brief Th.v.Brunschot.jpg

Ingezonden stuk Maasdriehoek - Jordy Rutten

14-08-19

Open brief van Theo van Brunschot uit Plasmolen aan B & W van de gemeente Gennep, 27-9-2019

De Gelderlander 12-9-19 en

Commentaar NTDV

Wie zijn wij?

Nieuws!

EN NU?

Waar gaat het om?

19-11-19 Stuurgroep Lob van Gennep wil voor iedereen dezelfde schadevergoeding (huizen voor en na 1996) bij overstroming. Opm.: Als dat al zou lukken, want dan moet er juridisch een en ander gewijzigd worden. Bovendien: Bij overstroming is er geen sprake van schadevergoeding, hooguit van een tegemoetkoming op basis van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en grote ongevallen (Wts). Schade bij opening van een schuif staat hier trouwens los van. Die is niet te verzekeren en de overheid kan/zal/wil hier ook geen toezeggingen over doen.

De Gelderlander 20-11-19

20-11-19 Brief van Nee tegen de Vloedgolf aan B&W Gennep over bouwstop in het gebied.

Naar aanleiding van de brief  aan B&W over de bouwstop in het gebied verscheen er een artikel van Frank Houtappels in de Gelderlander. Opm. KLIK HIER

IMG_1519.jpg IMG_1519.jpg

De Gelderlander 22-11-19

Maasburen.nl.

28-7-19

Redactie Limburg de Gelderlander 18-07-19

De Stichting

 

Contact

Voorbereidende raadsvergadering Gennep (25-11-19) .(Video van deze vergadering). Inmiddels is bekend dat de komende vergadering van gemeente Gennep, Mook&Middelaar en projectgroep helaas niet openbaar zal zijn. Waarom is ons vooralsnog onbekend.


Voorbereidende vergadering voor de raadsverg. 27-11-19 in Gennep.pdf

Alerte bewoners ontdekten dat het dijkvak 54d ter hoogte van Milsbeek (over een lengte van 400 m) lager is dan de aangrenzende dijkvakken richting Gennep en Middelaar. Projectgroep LobvanGennep vertelde dat alles - muv een stuk bij Ven-Zelderheide - nu op een beschermingsnivo zat van 1/250 (conform de oude waterwet). Men vroeg zich af hoe dat kon, omdat het lager oogt. Inmiddels heeft de heer Guido Toirkens van het Waterschap dat op ons verzoek uitgelegd: Dijkvak 54d is inderdaad ca. 30 cm lager, maar men heeft de bescherming door andere maatregelen aan dat dijkvak toch opgekrikt naar 1/250. Waarom die verlaging er dan toch in moest blijft onduidelijk. In de info-filmpjes werd hier niet over gesproken.   

26-11-19 Brief van NTDV aan de gem.raden van Gennep en Mook &Middelaar inzake de besloten bijeenkomst met de projectgroep LvG op 27-11-19. Hier is geen reactie op gekomen.

mail aan raad gem.Gennep en M&M.pdf 1Limburg 27-11-18.jpg

1Limburg 27-11-18

De Gelderlander-Hai Voeten 27-11-2018.jpg

De Gelderlander

27-11-18

Sengers De Gelderlander 26-7-19 deel 1.jpg

De Gelderlander 26-7-19

antwoord heer Toirkens.pdf

Het grote billboard staat langs de Rijksweg schuin tegenover ALBO,  richting Milsbeek

IMG_1670.jpg

Wat gaat het straks worden? Water buiten houden of water binnenhouden? Of allebei?  Artikel in de Gelderlander van 24-1-2020

Gelderlander 24-1-20.JPG Het water komt - Rutger Bregman.pdf

‘Het Water komt’

door Rutger Bregman.

‘De ‘LobvanGennep’ als voorproefje?

Lob van Gennep gaat verder met drie alternatieven (3).pdf

De stuurgroep “Lob van Gennep”gaat verder met 3 alternatieven

En hier de Notitie Reikwijdte en Detailniveau met informatie over waarom men  juist met die 3 alternatieven  verder gaat .

Notitie R en D_LvG_20200129_definitief.pdf

NTDV heeft kennis genomen van de door de stuurgroep voorgestelde voorkeursalternatieven.

Wij zijn fel tegenstander van het alternatief met de schuif omdat deze de bescherming tegen (extreem) hoogwater -geheel onnodig- ernstig in gevaar brengt.

Als de schuif er komt dan is daarmee elke norm, of dat nu 1 op 300 jaar of 1 op 3.000 jaar is, van tafel. Gewoon omdat overstroming bij hoogwater niks meer te maken heeft met de hoogte of sterkte van de dijk. Overstroming komt in mensenhanden te liggen: Protocollen over het moment wanneer de schuif opengaat kunnen naar believen bijgesteld worden en systemen die op afstand worden bediend zijn in deze tijd ook nog eens zeer kwetsbaar gebleken.

Het enige harde motief van de stuurgroep voor de schuif is het beschermen van gebieden stroomafwaarts want daar bevinden zich ‘karakteristieke historische dijkhuizen’ die hun band met de rivier moeten behouden. In hun ogen is het daarom kennelijk beter om tussen Gennep en  Mook huis en haard van ruim 7.000 mensen onder water te zetten en ca 2000 directe arbeidsplaatsen te laten verdwijnen.

Voorts is het opvallend  dat de stuurgroep bij de keuze van de alternatieven  is blijven steken in de al eerder gepresenteerde opties en niet verder heeft gekeken naar diverse andere mogelijkheden stroomafwaarts en stroomopwaarts.

NTDV zal spoedig met een uitgebreide reactie komen. Die schuif komt er niet!De Gelderlander Emons 8-2-20.pdf Artikel Gelderlander 21-11-19 Schadevergoeding.pdf ntdv.bouwstop.2019.11.20.pdf Interview Max H. de Gelderlander 8-8-19.jpg

Interview De Gelderlander 8-8-19

lob-flop1.jpg lob-flop2.jpg

De bijeenkomst van 12 maart is tot nader order uitgesteld vanwege het corona-virus! U hoort nog van ons! De groep Verontruste Ondernemers in de gemeente organiseert een informatieavond over de flop van Gennep voor alle bedrijven en bewoners in de regio!  

Maas - Trudy Thoonsen.jpg

Gedicht ‘Maas’ van

Trudy Thoonsen

Gedichten van Ineke Alink

CARNAVAL 2020! Open brief aan de Raadsleden van de Gemeente Gennep en de Gemeente Mook en Middelaar.versie.gennep.2020.02.11.pdf

12-2-20 Open brief van NTDV aan B en W Gem.Gennep met cc. aan de raadsleden, aan  B en W en raadsleden van de Gem. Mook en aan de media.

Wachtend op antwoord.

Onze Stichting Belangenbehartiging heeft een  zienswijze ingediend!

Harm Teunissen dook opnieuw in de ‘lob’. Klik Hier

Harm T. Riv.wet 2016.pdf Geld. 11-3 Artikel pvdA Gennep.pdf

Artikel in de Gelderlander van 11 maart 2020: Helder standpunt van de PvdA in Gennep inzake het project “Lob van Gennep”.

 Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbelangen Milsbeek, Middelaar, Ottersum, Plasmolen en Ven-Zelderheide