Waar gaat het om?

Wie

zijn wij?

EN NU?

Nieuws!

Steun ons! ons!

Contact

De overheidsplannen worden gepresenteerd door de projectgroep ‘Lob van Gennep’*

 

Deze projectgroep heeft een drieledig doel* :

  1. Hoogwaterbescherming ‘Lob’ van Gennep
  2. Waterbergende werking ‘Lob’ van Gennep
  3. De bijzondere ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeteren

 * Opm. NTDV:

Doel 1 en doel 2 zijn niet verenigbaar. Doel 3  is geheel onnodig

Dubbele dijken (met schuif)

Hier zouden de dijken wel tot de wettelijke norm verhoogd worden, met nog extra binnendijken rond de dorpskernen, en verder een inlaatvoorziening’, dus een regelbare schuif. Het stuk buitengebied tussen de binnendijken zou dan fungeren als een kleinere waterberging. Bij deze optie met schuif  zullen echter de dorpskernen juist niet beter beschermd zijn bij extreem hoge waterstand, is inmiddels gebleken.


 


Er zijn met de nieuwe waterwet uit jan. 2017 nieuwe normen gekomen voor waterveiligheid. Voor de “Lob van Gennep” zou dit een verbetering betekenen naar een ondergrens van 1:300 jaar overstromingskans. Ter vergelijking: Eind van dit jaar zou dit tracé langs de Maas op de oude wettelijke ondergrens (dus nog van voor 2017) van 1:250 jaar moeten zitten (uitgezonderd een stukje bij Ven-Zelderheide, dat wordt in 2020 op het nivo van de oude wet gebracht).


1:300 jaar zal weer een vooruitgang zijn, maar een schuif is zeker niet! De Lobprojectgroep vertelt de bewoners dat die schuif veel meer bescherming biedt tegen een extreem hoge waterstand, maar dat is maar hoe je het bekijkt. Het water wordt (op papier) misschien wel iets langer tegen gehouden, maar ALS de schuif eenmaal open gaat, dan gaat het ook echt helemaal faliekant mis. Dan hebben we het niet over een natuurlijke overstroming…maar iets dat meer weg heeft van een gigantische dijkdoorbraak!  

MAAR, we moeten het breder zien (nationaal plan ‘ruimte voor de rivier)) . …zeggen ze ….WANT door het optimaal (dus actief) inzetten van de zogenoemde  “Lob van Gennep” als waterberging ontstaat er stroomafwaarts - richting Den Bosch-Biesbosch - een waterstandsverlaging van circa 16 cm aflopend tot 12 cm ter hoogte van de Biesbosch.

Dit heeft als voordeel stelt de werkgroep vervolgens dat langs circa 20 km van de totaal 200 km lange bedijkte Maas in Brabant minder of geen dijkverzwaring nodig is…. Hoe dat precies zit, leest u HIER


Het betekent dus al met al: Kostenbesparing in de provincie Brabant, in de wijken rond Den Bosch die dicht bij de Maas zijn gebouwd, houdt men droge voeten, en elders op verschillende bedijkte tracé’s (tezamen over de lengte van de bovengenoemde 20 km) kan ‘bijzonder dijklandschap’ behouden blijven. Een beetje leuk nut dus voor Brabant, maar wat is dan de noodzaak om ons mooie gebied, ons mooie landschap hier, onze woonomgeving opzettelijk onder water te zetten? Door die schuif open te zetten -als het er echt op aan zou komen- , worden er niet bepaald levens gered in Brabant, maar wel heel veel en langdurige ellende aangericht in de zogenoemde ‘Lob’ van Gennep. De bewoners hier worden letterlijk opgeofferd voor droge voeten en dijkhuisjes stroomafwaarts. Naast de persoonlijke ellende van ruim 7000 mensen wordt ook de hele infrastructuur van 5 dorpen vernietigd! En dan de schade voor het milieu! Maasslib is echt smerig, verontreinigd door zware metalen etc. Er zal sanering moeten plaats vinden.

Mag je als overheid burgers op die manier uitruilen?

Moet je als overheid zoiets willen?

Verbindende dijken (met schuif)

Deze optie ziet er hetzelfde uit als denkrichting 3 in het eerder genoemde MIRT-onderzoek.

De dijken worden opgehoogd tot het wettelijk minimum en plaatselijk -richting sluis bij Mook- iets meer. Verder komt er op de lage inlaatdrempel een regelbare  ‘inlaatvoorziening’, een schuif dus, zodat het volledige gebied - met dorpen en buitengebied - als waterberging kan dienen bij een extreem hoge waterstand. Die komt statistisch (naar men zegt ) zelden voor, maar mocht die extreme stand zich toch aandienen, dan kan men de schuif bij Milsbeek openzetten, waardoor er daar met grote kracht vele kuubs water in korte tijd naar binnen komen en de hele Lob kunnen vullen. Dit moment zou van overheidswege worden bepaald…

Inmiddels zijn meerdere optievarianten ingediend door de bewoners (zie hieronder)  De projectgroep zegt ze verder te zullen bestuderen en verder uit te werken:

https://neetegendevloedgolf.petities.nl/Svp Teken en deel onze petitie!

Er wordt door de Lobprojectgroep ook wel gezegd dat er geen sprake zal zijn van een ‘vloedgolf’ als die schuif open zou gaan, maar dat het water in fases wordt ingestroomd. Als dat inderdaad zo zou zijn, dan kun je je ook afvragen waarom die schuif dan nodig is. Die schuif wil men namelijk JUIST om zo snel mogelijk de hoge piek van het maaswater naar ons woongebied af te voeren (waardoor het plaatselijk wel 4 mtr hoog kan komen te staan). Gebeurt dat niet, dat schiet men het doel van de schuif in feite voorbij.  

Bovendien: Voor die tijd moeten er ook nog ruim 7000 mensen worden geëvacueerd. Dus, hoezo in fases? Waarschijnlijk gaat zo’n schuif straks toch gewoon in één keer open...


De projectgroep ‘Lob van Gennep’ heeft zelf in feite dus twee ‘oplossingen’, allebei met een “waterkerende instroomvoorziening” oftewel een “schuif”.

 


Klik hier voor LINKS naar officiële stukken

NTDV wil WETTELIJKE NORMDIJKEN en GEEN INRICHTING ALS WATERBERGINGSGEBIED). Dat laatste is namelijk essentieel. Wij vinden het absoluut niet kunnen om een bewoond gebied met 5 dorpen opzettelijk onder water te willen zetten!

Lees hier verder: Het door NeetegendeVloedgolf ingediende alternatief


Optie van LvG: Met schuif (hierboven beschreven)

Optie van LvG: Met schuif (hierboven beschreven)

Uit de infokrant van LvG dec. 2019: