Ir. Huub van Heel uit Ven-Zelderheide heeft hier toch nog een technische opmerking:


De discutabele 16 cm verlaging blijft hardnekkig bestaan.


In de betreffende studie ‘Verbetering ’Systeemwerking’,wordt duidelijk gesteld dat die 16 cm teniet wordt gedaan door de verbeterde afvoer stroomopwaarts en het effect in de bedijkte Maas stroomafwaarts per saldo nul is.

Overigens leidt deze 16 cm af van de veel belangrijkere situatie in de toekomst. De prognose van de overheid gaat uit van een stijging van de Maatgevende Afvoer van 3600 naar 4800 m3/s. Deze afvoer is bepalend voor het ontwerp van de dijken. Dat betekent dat vrijwel alle dijken niet meer aan de wettelijke norm voldoen en dus sowieso op de schop moeten.

Ik heb e.e.a. ook verwerkt in mijn zienswijze. Daarin heb ik ook aangegeven dat met het uitstellen van significante verbeteringen in de Maasvallei en de Bedijkte Maas, Midden Limburg opnieuw zal overstromen en zodoende maakt de Maas daar een eigen, veel groter retentie gebied.

Ook heb ik aangegeven dat de inzet van de Lob van Gennep stroomafwaarts niet effectief is en slechts schijnzekerheid zou bieden.  


De zienswijze van Ir. Van Heel is hier in te zien:

TERUG