Uit de inspiratie-atlas van MIRT-onderzoek mei 2018:

Uit Hoofdrapport normering primaire waterkering, 28 juni 2016

De gestelde ondergrens voor de Lob van Gennep  en die voor de bedijkte Maas.

TERUG

Uit de Inspiratie-atlas MIRT-onderzoek: Positionering Lob van Gennep in breder perspectief:

“Lob van Gennep is één van de twee grotere waterbergings-/retentiegebieden in Nederland. Er is een grote potentie om de dijkopgave benedenstrooms te verkleinen, waarmee belangrijke ruimtelijke en landschappelijk waarden behouden kunnen worden”

Ondergrens overstromingskans nieuwe Waterwet 2017: