Wie zijn wij?

EN NU?

‘Nee tegen de vloedgolf’ is een burgerinitiatief gevormd door bewoners van Middelaar, Milsbeek, Plasmolen, Ottersum en Ven-Zelderheide).

Dit burgerinitiatief vindt het noodzakelijk dat u goed geїnformeerd wordt over de bizarre overheidsplannen tegen eventuele (Maas)wateroverlast in onze dorpen en het buitengebied. Deze overheidsplannen worden gepresenteerd door de projectgroep ‘Lob van Gennep’.*

Waar gaat het om?

*

‘Lob’ van Gennep is een gezamenlijk project van gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Rijk (Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

https://neetegendevloedgolf.petities.nl/U kunt nog steeds tekenen!

De Stichting/SBH heeft een zienswijze ingediend!

SBH schreef op 17 mei een brief aan de stuurgroep inzake de Milieu Effect Rapportage

Nieuws!!

Contact

De brief van de minister en de reactie van SBH!

Lobgenoot Rene Dirks verheldert met deze animatiefilmpjes de huidige 3 opties voor de zgn ‘Lob van Gennep’! :

De

stichting