Wie zijn wij?

EN NU?

‘Nee tegen de vloedgolf’ is een burgerinitiatief gevormd door bewoners van Middelaar, Milsbeek, Plasmolen, Ottersum en Ven-Zelderheide). Rondom ‘Nee tegen de vloedgolf’ heeft zich inmiddels een team gevormd van mensen met kennis die zich goed hebben ingelezen en ook op de hoogte blijven. Ntdv vindt het noodzakelijk dat u volledig geїnformeerd wordt over het bizarre overheidsplan om onze dorpen en het buitengebied IN TE RICHTEN ALS WATERBERGING. Dit overheidsplan wordt gepresenteerd door de projectgroep ‘Lob van Gennep’.*

Het burgerinitiatief Ntdv krijgt steun uit alle lagen van de bevolking.

Namens Ntdv zeggen Bert Jurgens (Ottersum) en Hans Korsten (Middelaar) het volgende:

Onze missie is om alle gekozen volksvertegenwoordigers er bewust van te maken dat zij een verplichting hebben naar hun kiezers. Wij doen een dringend beroep op hen om samen met ons het tij te keren en hun kiezers niet in de steek te laten”.

Waar gaat het om?

*

‘Lob’ van Gennep is een gezamenlijk project van gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Rijk (Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

https://neetegendevloedgolf.petities.nl/U kunt nog steeds tekenen!

De Stichting/SBH heeft een zienswijze ingediend!

SBH schreef op 17 mei een brief aan de stuurgroep inzake de Milieu Effect Rapportage

Nieuws!!

Contact

Lobgenoot Rene Dirks verheldert met deze animatiefilmpjes de huidige 3 opties voor de zgn ‘Lob van Gennep’! :

De

stichting

Voor nieuwe bewoners!